Català

Castellano

English

Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües

Inici | Àmbits | Depuració | Gestió integrada | Jardineria | Piscines | Contacte | Formació | Més...

Inici.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
Inici.html
Inici_cas.html
Inici_eng.html
Contacte_c.html
Gestio_c.html
 

Vista general

Detall de la zona de recollida de pluvials i aqüicultura

Vista de l’obra

Zona de tractament de les aigües residuals en un filtre de graves

Àmbits > Gestió de l’aigua > Captació de pluvials

Dissenyat per:

Data de construcció:

Aigües a tractar:
Observacions:

laGota

2011

Tractament per filtre de graves de les aigües residuals de 3 habitatges. Captació d’aigües pluvials de teulats.


Els estanys d’acumulació d’aigües pluvials estan dissenyats per tal de fer aqüicultura de peix comestible. La planta del procés de depuració es destina a farratge per als animals de la finca.

Emplaçament:  

Bigues (Barcelona)

Inici

Qui som

Àmbits d’actuació

    Depuració

    Gestió integrada

    Jardineria aquàtica

    Piscines naturals

Cursos i formació

Saber-ne més

Contacte

Bloc de laGota

Xarxes:

            Facebook laGota

               Twitter laGota

Inici.html
Qui_som_c.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
http://lagotacat.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/lagota.cat
http://twitter.com/lagota95
Contacte_c.html
Gestio_c.html