Català

Castellano

English

Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües

Inici | Àmbits | Depuració | Gestió integrada | Jardineria | Piscines | Contacte | Formació | Més...

Inici.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
Inici.html
Inici_cas.html
Inici_eng.html
Contacte_c.html
Gestio_c.html
 

Àmbits > Depuració > Indústria agroalimentària

Un sector ideal per l’utilització de Sistemes Naturals de tractaments d’aigües, són les indústries d’elaboració i processament d’aliments.


Bodegues, formatgeries, escorxadors, sales de especejament i elaboració d’embotits tenen uns residus essencialment orgànics, que tot i la seva alta concentració són fàcilment descompostos a través dels Sistemes Naturals de tractament d’aigües.


Aquests sistemes destaquen pels seus bons resultats de tractament, la no generació de fangs, baix manteniment i nul consum energètic.


El tractament dels residus en planta i la reutilització de l’aigua tractada són una inversió rentable a mig termini, ja que redueixen el volum i la contaminació de l’abocament, afectant directament al cost per ús i contaminació generada.

Exemples d’obres fetes

   Sant Pau

    Estella


  

“Un sector amb nivells alts de contaminació, però de base orgànica, que permeten un adequat tractament per sistemes naturals”

Estella_c.html
St_Pau_c.html

Inici

Qui som

Àmbits d’actuació

    Depuració

    Gestió integrada

    Jardineria aquàtica

    Piscines naturals

Cursos i formació

Saber-ne més

Contacte

Bloc de laGota

Xarxes:

            Facebook laGota

               Twitter laGota

Inici.html
Qui_som_c.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
http://lagotacat.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/lagota.cat
http://twitter.com/lagota95
Contacte_c.html
Gestio_c.html