Català

Castellano

English

Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües

Inici | Àmbits | Depuració | Gestió integrada | Jardineria | Piscines | Contacte | Formació | Més...

Inici.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
Inici.html
Inici_cas.html
Inici_eng.html
Contacte_c.html
Gestio_c.html
 

Àmbits > Depuració > Cases unifamiliars

La depuració de l’aigua en origen a petita escala permet un bon aprofitament dels recursos i una màxima integració d’aquests en el medi en que ens trobem.


En el nostre país contem ja amb desenes de cases que han adoptat sistemes d’aquest tipus pel seu baix cost d’instal·lació, mínim cost de manteniment, un nul consum energètic i respecte amb el medi ambient.


El fet de que es pugui reutilitzar l’aigua tractada dóna un valor afegit als Sistemes Naturals de Tractaments d’aigua.


Aquest aspecte ens fa reduir el consum general  per que l’aigua depurada serveix per a diversos usos, com per exemple el reg de l’hort o del jardí, creant una protecció davant el risc d’incendis i ens facilita la gestió de l’aigua de pluja.


Un sistema que comprengui per exemple un tractament anaeròbic(fosa) seguit d’un petit estany, assegura una qualitat ideal de l’aigua tractada, proporcionant a més a més un espai per gaudir, un medi per a la fauna i un bon complement per al jardí.

Exemples d’obres fetes

   Igualada

    Mancor

    Vidreres

    Lloret

    El Cortès

    Varis

“Tractar les nostres aigües a la pròpia finca permet, a més de gaudir d’un punt humit, recuperar l’aigua i els nutrients”

Vidreres_c.html
Igualada_c.html
Mancor_c.html
Varis_c.html
Lloret_c.html
St_Pere_V_c.html

Inici

Qui som

Àmbits d’actuació

    Depuració

    Gestió integrada

    Jardineria aquàtica

    Piscines naturals

Cursos i formació

Saber-ne més

Contacte

Bloc de laGota

Xarxes:

            Facebook laGota

               Twitter laGota

Inici.html
Qui_som_c.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
http://lagotacat.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/lagota.cat
http://twitter.com/lagota95
Contacte_c.html
Gestio_c.html