Català

Castellano

English

Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües

Inici | Àmbits | Depuració | Gestió integrada | Jardineria | Piscines | Contacte | Formació | Més...

Inici.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
Inici.html
Inici_cas.html
Inici_eng.html
Contacte_c.html
Gestio_c.html
 

Àmbits > Depuració > Urbanitzacions i sistemes municipals

A les zones poblades en les que es disposa d’un mínim de terreny, els Sistemes Naturals de tractament d’aigües residuals són una opció més econòmica que les depuradores convencionals degut al seu baix cost d’execució, molts baixos nivells de manteniment, un nul o mínim consum energètic i la demostrada fiabilitat de tractament.


La qualitat de l’aigua tractada, aconsegueix uns resultats equiparables als millors sistemes de tractament convencionals en quant a la eliminació de patògens i nutrients, permetent així la seva reutilització com a aigua de reg, abocament a llera i recàrrega d’aqüífers.


L’absència d’olors i la qualitat de l’aigua assolida permeten convertir les instal·lacions en un equipament d’oci, amb recorreguts educatius sobre el medi aquàtic, de sistemes tròfics, ecologia, etc.


L’ús de materials ecològics en la construcció (pedra, argiles, etc.) permet una completa integració amb el paisatge, creant un espai agradable a la vista i un punt de refugi per a la flora i la fauna pròpia o relacionada amb els ecosistemes aquàtics i d’aiguamolls els Sistemes naturals no generen “fangs de depuradora”, els seus subproductes són aigua per a un segon ús com ja hem comentat i plantes aquàtiques que es poden utilitzar com a farratge, com a acondicionador de sòls en forma d’encoixinats o per produir  compost.

“El tractament en orígen, i adaptat a l’entorn que permet desenvolupar la consciència sobre els nostres pròpis residus”

Inici

Qui som

Àmbits d’actuació

    Depuració

    Gestió integrada

    Jardineria aquàtica

    Piscines naturals

Cursos i formació

Saber-ne més

Contacte

Bloc de laGota

Xarxes:

            Facebook laGota

               Twitter laGota

Inici.html
Qui_som_c.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
http://lagotacat.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/lagota.cat
http://twitter.com/lagota95
Contacte_c.html
Gestio_c.html

Ejemplos de obras realizadas

   Camping Vinyols

    Schütz

    ULPGC

    Planes de Son

  

Planes_c.html
ULPGC_c.html
Vinyols_c.html
Schutz_c.html