Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües

Català

Castellano

English

Inici_cas.html
Inici_eng.html

Inici | Àmbits | Depuració | Gestió integrada | Jardineria | Piscines | Contacte | Formació | Més...

Ambits_c.html
Depuracio_c.html
Gestio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
Contacte_c.html
 
Ambits_c.html
“Et fem tota la gestió i tractament de l’aigua,  
des del projecte fins al manteniment  
i amb clara vocació ecològica” Ambits_c.html

Depurar l’aigua al jardí i poder-la reutilitzar

Una piscina pot ser sense clor, i a més estètica

Treballem amb més de 45 espècies autòctones

I si recollim

l’aigua de pluja?

Jardineria aquàtica

amb múltiples funcions

bloc de la gota,

idees. consultes i altres

Cursos i tallers per a totes les necessitats

http://lagotacat.blogspot.com.es
Formacio_c.html
http://www.facebook.com/lagota.cat
http://twitter.com/lagota95