Català

Castellano

English

Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües

Inici | Àmbits | Depuració | Gestió integrada | Jardineria | Piscines | Contacte | Formació | Més...

Inici.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
Inici.html
Inici_cas.html
Inici_eng.html
Contacte_c.html
Gestio_c.html
 

Àmbits > Gestió de l’aigua > Captació de pluvials

A la gota entenem que una bona gestió de l’aigua a la finca es tradueix en una disminució en el seu consum, per tant l’aprofitament sostenible d’aquest recurs ens beneficia amortitzant a curt termini les inversions fetes en aquest sentit.


Estudiem de forma global els cicles d’aigua i nutrients que es donen en cada cas per aconseguir una gestió sostenible com a element vertebrador de l’entorn humà.


Fem un estudi holístic en el que ens centrem en la captació d’aigua, recuperació de lleres, sistemes de reg eficients, tractament d’aigües residuals i recuperació de nutrients abans desestimats.


Amb una bona gestió de l’aigua a la finca aconseguim reduir-ne el consum i aconseguim subproductes que abans els desestimàvem, que són: una important quantitat d’aigua per a un segon ús i ferratge per a animals o per fer compost.

Exemples d’obres fetes

   Bigues

    Coll Monner

    La Vila

    Valleseco

    Can Mas Joan

   

   

“Captar pluvials, ús de diferents suministres, recuperar les aigües residuals o reduir el consum, analitzar globalment l’aigua utilitzada per al seu ús eficient””

Coll_Monner_c_2.html
Bigues_c_2.html
Valleseco2_c.html
la_vila2_c.html
Can_Mas_Joan2_c.html

Inici

Qui som

Àmbits d’actuació

    Depuració

    Gestió integrada

    Jardineria aquàtica

    Piscines naturals

Cursos i formació

Saber-ne més

Contacte

Bloc de laGota

Xarxes:

            Facebook laGota

               Twitter laGota

Inici.html
Qui_som_c.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
http://lagotacat.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/lagota.cat
http://twitter.com/lagota95
Contacte_c.html
Gestio_c.html