Català

Castellano

English

Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües

Inici | Àmbits | Depuració | Gestió integrada | Jardineria | Piscines | Contacte | Formació | Més...

Inici.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
Inici.html
Inici_cas.html
Inici_eng.html
Contacte_c.html
Gestio_c.html
 

Vista general

Detall de la zona de tractament

Vista del canal de tractament vegetat

Zona d’accès a la piscina

Àmbits > Piscines naturals

Dissenyat per:

Data de construcció:

Aigües a tractar:Altres usos:

Observacions:

laGota / Sistemes Naturals

2001

Aigua d’una piscina per a mantenir-ne les                      condicions sanitàries.


La piscina es manté amb un nivell baix per permetre l’acumulació d’aigua pluvial del teulat. El sistema s’utilitza també per reduir la concentració de nitrats de l’aigua de pou.


L’obra s’ha realitzat aprofitant un terç del volum d’una piscina convencional preexistent.

Emplaçament:  

Sta. Eulàlia de Ronçana (Barcelona)

Inici

Qui som

Àmbits d’actuació

    Depuració

    Gestió integrada

    Jardineria aquàtica

    Piscines naturals

Cursos i formació

Saber-ne més

Contacte

Bloc de laGota

Xarxes:

            Facebook laGota

               Twitter laGota

Inici.html
Qui_som_c.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
http://lagotacat.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/lagota.cat
http://twitter.com/lagota95
Contacte_c.html
Gestio_c.html