Català

Castellano

English

Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües

Inici | Àmbits | Depuració | Gestió integrada | Jardineria | Piscines | Contacte | Formació | Més...

Inici.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
Inici.html
Inici_cas.html
Inici_eng.html
Contacte_c.html
Gestio_c.html
 

Vista general. Depuradora en primer terme

Bassa de recollida de pluvials de superfície (les de taulat es duen a un aljub per a ús de boca)

Exemple de cuneta de captació i col·lector

Bassa de recollida de pluvials als 9 anys de funcionament

Àmbits > Gestió de l’aigua > Captació de pluvials

Dissenyat per:

Data de construcció:

Aigües a tractar:

Altres usos:
Observacions:

laGota / Sistemes Naturals

2001

Captació de pluvials de teulats per a boca, camins per a usos menors i reg. Tractament de les aigües residuals generades (unes 20 persones) per a ús en el reg fertilitzat.


S’obtenen aigües de diferents qualitats i en funció d’aquestes se’n determinen els diferents usos. La bassa de pluvials s’utilitza com a zona de bany.


A la finca s’havien obert pous sense obtenir aigua i l’alternativa era fer pujar l’aigua de xarxa uns 3 km.

Emplaçament:  

La Vila, Parc Natural del Montseny (Barcelona)

Inici

Qui som

Àmbits d’actuació

    Depuració

    Gestió integrada

    Jardineria aquàtica

    Piscines naturals

Cursos i formació

Saber-ne més

Contacte

Bloc de laGota

Xarxes:

            Facebook laGota

               Twitter laGota

Inici.html
Qui_som_c.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
jardineria_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
http://lagotacat.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/lagota.cat
http://twitter.com/lagota95
Contacte_c.html
Gestio_c.html