jardineria

“Integrar l’aigua en el jardí, gaudir d’un nou medi que amplia les possibilitats i l’oportunitat per a noves funcions”

A laGota intentem recuperar el concepte de jardí aquàtic a través d’estanys, fonts, brolladors, cursos i cascades aportant recursos dinàmics al conjunt.

Basant-nos en criteris de xerojardineria potenciem zones raconeres o de poc ús introduint nova diversitat de flora (vegetació de ribera) i l’aigua en moviment.
Aquest com element d’atracció i delimitador dels diferents espais ionitza l’ambient, oxigena l’aigua, ens ofereix un so agradable i ofereix un punt de beguda per la fauna.

L’estany i els cursos d’aigua poden actuar com a elements filtradors i depuradors per reduir la contaminació per nitrats o altres de l’aigua d’un pou.

Servir com a elements d’intercepció i desbastat d’un sistema de recollida d’aigua pluvial.

Ser la depuradora d’una piscina natural.

Formar part d’una depuradora o d’un sistema de tractament d’aigües grises.

Els nostres treballs

es_ESSpanish